RETTIGHEDER & HANDELSBETINGELSER

Rettigheder

Karolina Kærsner har alle rettigheder til de leverede digitale produkter og alt materiale, trykt og digitalt, samt visuelt udtryk, som stilles til rådighed i relation til digitale produkter, mentoring/coaching, abonnementer, webinarer og alt indhold på hjemmesiden KarolinaKaersner.com, samt tilknyttede social medie konti.

Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug.

Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Karolina Kærsner’s virksomhed.

Dette betyder også at virksomheder eller enkeltpersoner, der beskæftiger sig med samme område eller lign., som Karolina Kærsner, eller som kan være i direkte eller indirekte konkurrence med Karolina Kærsner’s virksomhed, kun kan deltage på Karolina Kærsner’s forløb, med skriftlig tilladelse.

Overtrædelse af denne regel, eller mistanke herom, medfører at Karolina Kærsner til hver en tid, har ret til at udelukke brugeren, uden tilbagebetaling af den del af forløbet, som allerede har fundet sted.

Karolina Kærsner’s navn må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

Såfremt de(t) leverede produkter/materiale og/eller Karolina Kærsner’s navn anvendes i strid med denne bestemmelse, er Karolina Kærsner berettiget til en bod på 120.000 kroner per overtrædelse.

Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes ny konventionalbod for hver påbegyndt måned. Karolina Kærsner er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Produktinformation

På www.karolinakaersner.com oplyses produkternes væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål kan der sendes en mail til Karolina Kærsner via Karolina@KarolinaKaersner.com.

Priser

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende. Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt Karolina Kærsner accepterer ordren. Alle priser er vist inkl. moms.

Betaling

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer betalings-oplysningerne om dig.

Fortrydelsesret

Hvis du fortryder dit køb inden 14 dage, tilbagebetaler Karolina Kærsner det fulde modtagne beløb, med undtagelse af nedenstående:

Digitale produkter: Ved køb af digitale produkter, gælder 14 dages fortrydelsesret, indtil du logger ind første gang og derved kan gøre brug af og downloade produktet. Derefter bortfalder fortrydelsesretten. Modtager du produktet til download direkte uden log in, er der ingen fortrydelsesret.

Sessioner (efter tidsbestilling er foretaget): Ved køb af sessioner, efter afgivet tidsbestilling og bekræftelse af denne, er særlige regler gældende:

Er du forhindret i at komme på det bestilte tidspunkt, bedes du hurtigst muligt og senest 48 timer inden, kontakte Karolina Kærsner, for at få flyttet tiden, ellers går konsultationen tabt og beløbet for denne refunderes ikke.

Online forløb: Se nedenfor

Betingelser ved online forløb

Tilmelding er bindende.

Hvis du afbestiller din deltagelse inden otte dage før forløbsstart, bliver du faktureret et administrationsgebyr på 5 % af den samlede forløbspris plus moms.

Hvis du vil afbestille, når der er under otte dage til forløbsstart, har du følgende valgmuligheder: Du kan videregive din plads på forløbet til en anden person end dig selv, eller du kan udveksle dit forløbsgebyr til nogle af vores andre ydelser, evt. det næste forløb.

Når der er otte dage eller under til forløbsstart, kan du ikke længere få pengene retur.

Når forløbet er startet (den dato forløbet starter), er deltagelse bindende, da pladsen ikke kan videregives til anden side. Det betyder at du ikke kan videregive din plads til en anden eller få pengene retur.

Betingelser ved klub

Ved køb af klub – og dermed abonnement aftaler – f.eks. klub medlemskaber – godkender kunden, at Karolina Kærsner er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Karolina Kærsner må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (typisk 1 måned), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder.

Karolina Kærsner er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af Karolina Kærsner eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse.

Ved klub-medlemskab, kan opsigelse ske med 1 måneds varsel, op til 3 bankdage før næste betalingstransaktion, når der er gået 1 måned efter aftalens indgåelse, medmindre andet er angivet ved tilmelding.

Fornyelse af kortoplysninger foretages via medlemslogin via https://karolinakaersner.simplero.com.

Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.

Opsigelse af abonnementsaftaler, foretages skriftligt via mail til karolina@karolinakaersner.com, senest 3 hverdage før næste ydelse.

Abonnementsprisen er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Karolina Kærsner ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Betingelser ved forløbs- og klub forum

For at beskytte alles privatliv og gøre Karolina’s online forum (eksempelvis lukkede Facebook grupper) til et trygt og tillidsfuldt sted, med relevant indhold, er følgende regler gældende:

• Det er ikke tilladt at kontakte andre deltagere uopfordret, udenfor gruppen. Hverken i privat eller foretningsmæssig henseende. 

• Det er ikke tilladt at reklamere for, linke til eller på anden vis uopfordret omtale af egne eller andres, hjemmesider med salgsindhold, produkter eller arrangementer. Links til egne kommercielle facebooksider er heller ikke tilladt.

• Det er ikke tilladt at invitere andre deltagere ind i, egne eller andres, Facebook grupper eller lignende fællesskaber.

• Profilnavn/Brugernavn og signatur må ikke indeholde henvisninger til firmanavn, hjemmesider, produkter eller andet kommercielt indhold.

• Det er ikke tilladt at dele opslag fra eller links til, hjemmesider, blogs, facebooksider osv, med kommercielt indhold.

Forbehold for ændringer

Karolina Kærsner forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website og produkter. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Hjemmesiden KarolinaKaersner.com drives af:

Karolina Kærsner ApS

CVR: 38 06 41 42

Telefon: +45 24 25 45 01

Mail: Karolina@KarolinaKaersner.com